Riešenia > Školy
Školy

V súčasnosti je v systéme vzdelávacích inštitúcií jednou z najdôležitejších priorít ochrana maloletých, podporovanie práva škôl na dohľad, tiež zabránenie podvodov súvisiacich so zneužitím osobnej totožnosti, ako aj zníženie administratívnej záťaže.

Produkty BioSec spájajú najvyšší stupeň ochrany a prostredie priateľské k užívateľom. Naším cieľom je prispieť k zabráneniu neoprávnenému vniknutiu do objektov, k zvýšeniu administratívnej efektivity, resp. prispieť k zdôrazneniu ochrany detí.

Biometrický identifikačný systém je takou technológiou, ktorá meria a sníma jednu z jedinečných fyzických vlastností jednotlivca a takto získaný údaj používa na identifikáciu. V našom prípade senzor žíl meria vnútorné riečisko žíl ruky alebo určenej časti tela, čo umožňuje uskutočniť úplne jedinečný postup identifikácie.

Na rozdiel od iných technológií (odtlačky prstov) nie je osobný identifikačný obraz žíl reprodukovateľný, keďže použitie senzora sa uskutočňuje bezdotykovo, preto nie je štruktúra žíl reprodukovateľná, nemožno ju odcudziť ani sfalšovať, keďže nezanecháva stopu (na rozdiel od odtlačkov prstov).

Z pohľadu ochrany údajov je systém BioSec vytvorený tak, aby sa osobné údaje ukladali úplne oddelene od biometrických šablón, v odlišnej utajenej databáze, preto tieto údaje nie je možné zameniť.

Hlavné oblasti použitia riešení BioSec v oblasti vzdelávania

Stupňovaným systémom bezpečnosti zabrániť neoprávnenému vniknutiu na územie školy.

Bezhotovostná platba za účelom zabezpečenia stravovania detí bez prekážok, pri ktorej sa môže presne sledovať množstvo stravovania, preto sa môže vyhotoviť presné vyúčtovanie, resp. sa odstránia rozdiely vo vreckovom medzi študentmi, keďže nie je možné určiť, či si stravovanie kupuje dieťa samo alebo ho financuje rodič.

Pomocou systému možno sledovať opustenie školy bez ospravedlnenia, prípadne neskorší odchod z triedy, čím sa môže znížiť počet krádeží.

V závislosti od konštrukcie systému sa rodič môže dozvedieť cez textovú správu, prípadne emailom o vstupe, resp. odchode dieťaťa zo školy.

Do školy môže vstúpiť výlučne vopred registrovaná osoba.

Systém je možné spojiť s elektronickými diármi za účelom zníženia administratívnej záťaže.

Technológiu BioSec je vďaka jej modulovému charakteru možné cenovo výhodne pripojiť k existujúcim systémom.

BIOMETRICKÉ SYSTÉMY
Biometrický identifikačný systém je takou technológiou, ktorá meria a sníma jednu z jedinečných fyzických vlastností jednotlivca a takto získaný údaj používa na identifikáciu. V našom prípade senzor žíl meria vnútorné riečisko žíl ruky alebo určenej časti tela, čo umožňuje uskutočniť úplne jedinečný postup identifikácie.

Na rozdiel od iných technológií nie je osobný identifikačný obraz žíl reprodukovateľný, keďže použitie senzora sa uskutočňuje bezdotykovo, preto nie je štruktúra žíl reprodukovateľná, nemožno ju odcudziť ani sfalšovať, keďže nezanecháva stopu.
KONTAKT
Biometric control systems s.r.o.
Kapitána Jána Nálepku 866/18
Veľké Úľany 925 22
IČO: 35 734 540
email: info@biocontrol.sk
web: www.biocontrol.sk
© 2015 – 2023, Všetky práva vyhradené