Riešenia > Knižnice
Knižnice

V súčasnosti je zabezpečenie cenovo výhodných administratívnych systémov a rýchla a účinná identifikácia klientov takou podmienkou, pomocou ktorej je možné zjednodušiť fungovanie knižníc a môžu sa znížiť jej výdavky. Produkty BioSec spájajú najvyšší stupeň bezpečnosti s vlastnosťami priateľskými pre užívateľov.

Naším hlavným cieľom je zabezpečenie jednoducho ovládateľného systému.

Systém biometrickej identifikácie je takou technológiou, ktorá meria a sníma jednu z jedinečných fyzických vlastností a takto získaný údaj používa k identifikácii. V našom prípade senzor žíl meria vnútorné riečisko žíl čo umožňuje úplne jedinečný spôsob identifikácie.

Na rozdiel od podobných technológií, osobný identifikátor žíl nie je sfalšovateľný, keďže použitie senzora je bezdotykové, štruktúra žíl potom nie je sfalšovateľná, nemôže sa odcudziť ani reprodukovať, keďže nezanecháva stopy.

Hlavné oblasti použitia riešení BioSec pre knižnice:

  • môže sa nahradiť klientská karta, člen knižnice sa môže identifikovať odtlačkom žíl,
  • klesá administratívna záťaž, postupy sa zjednodušia,
  • môže sa vytvoriť systém pre bezhotovostnú platbu,
  • jedinečný identifikátor klienta nie je odcudziteľný, nie je možné ho sfalšovať ani stratiť,
  • softvér BioSec na identifikovanie klientov sa môže umiestniť k akémukoľvek softvéru knižnice.

Riešenie BioSec umožňuje aj sieťové prepojenie, teda vytvorenie ústrednej databázy klientov, tiež ako službu, kvôli minimalizovaniu počiatočných investovaných nákladov.


Hlavné produkty BioSec-u:
  • GateKeeper, kompletný systém vstupu založený na senzore žíl, ktorý je prostredníctvom bežného rozhrania integrovateľný do akéhokoľvek existujúceho systému.
  • LifePass, systém identifikácie osôb, v ktorom sa na základe senzoru žíl pracujúca identifikácia osôb môže ako stredná vrstva ľahko integrovať do akéhokoľvek systému.
  • BioKrypt, biometrické zabezpečenie emailov, aby naozaj len oprávnená osoba mohla otvoriť email, s odstránením bezpečnostnej časti na základe hesiel.
  • BS Login, biometrický vstup do Windows-u v záujme toho, aby sa mohla prihlásiť do počítača výlučne oprávnená osoba, tiež s odstránením bezpečnostnej časti na základe hesiel.

Technológiu BioSec je vďaka jej modulovému charakteru možné ľahko a cenovo výhodne pripojiť k existujúcim systémom.

BIOMETRICKÉ SYSTÉMY
Biometrický identifikačný systém je takou technológiou, ktorá meria a sníma jednu z jedinečných fyzických vlastností jednotlivca a takto získaný údaj používa na identifikáciu. V našom prípade senzor žíl meria vnútorné riečisko žíl ruky alebo určenej časti tela, čo umožňuje uskutočniť úplne jedinečný postup identifikácie.

Na rozdiel od iných technológií nie je osobný identifikačný obraz žíl reprodukovateľný, keďže použitie senzora sa uskutočňuje bezdotykovo, preto nie je štruktúra žíl reprodukovateľná, nemožno ju odcudziť ani sfalšovať, keďže nezanecháva stopu.
KONTAKT
Biometric control systems s.r.o.
Kapitána Jána Nálepku 866/18
Veľké Úľany 925 22
IČO: 35 734 540
email: info@biocontrol.sk
web: www.biocontrol.sk
© 2015 – 2023, Všetky práva vyhradené