Riešenia > Štadióny
StadiumGuard pre bezpečné štadióny

StadiumGuard je integrovaný, modulárne vybudovaný systém, ktorý bol vytvorený priamo pre štadióny a inštitúcie s väčšími prijímacími kapacitami. Použitie StadiumGuard v nižšie uvedených oblastiach, ktoré je možné riadiť jednou bránou, je aj z pohľadu výdavkov, aj potrebných kapacít, riešenie zvyšujúce efektivitu.

Ticketbox je celkové riešenie spravovania lístkov, ktoré sa vytvorilo výslovne pre inštitúcie s veľkou kapacitou vstupu a pre športové štadióny. Už viac ako desať rokov dokazuje svoju prácu v oblasti futbalu. Online spravovanie lístkov a kariet fanúšikov sú len niektoré z jeho početných funkcií.

GateKeeper je úplný systém fyzického vstupu (použiteľné sú čiarové kódy, QR kód, ako aj RFID karta), ktorý sa môže podľa potreby doplniť o jeden z najbezpečnejších a najrýchlejších biometrických identifikačných postupov na svete, a to o BioSec LifePass (ako najväčšiu referenciu možno spomenúť domácu Groupama Arénu). S použitím druhotnej biometrickej identifikácie osôb možno zabezpečiť, aby sa s odcudzenou kartou nemohlo vstúpiť na plochu štadióna, aby zanikol čierny trh s lístkami, resp. aby vykázané osoby mohli vstúpiť na štadión až po skončení sa ich trestu.

Hlavné vlastnosti:
  • počet brán nie je obmedzený,
  • počet používateľov nie je obmedzený,
  • verifikácia približne za 1 sekundu,
  • antipassback, antioutback
  • celkový systém dohľadu a prihlasovania sa.

PayHAND je uzatvorený platobný systém pre bezhotovostný styk, ktorý je možno podľa potreby doplniť o BioSec systém identifikácie osôb založený na senzore žíl namiesto PIN kódov.

MatchGuard je riešenie časovej analýzy vstupov, ktoré sa môže pripojiť k systému GateKeeper, pričom podporuje prácu rozhodcov, polície a bezpečnostných zložiek pri riadení veľkého počtu davov.

Použitie StadiumGuard má pre usporiadateľov nasledujúce výhody:
  • riadenie vstupu, vykázané osoby sa nemôžu dostať na plochu štadióna,
  • rastie vnútorná bezpečnosť štadióna,
  • zánik čierneho trhu s lístkami s použitím druhotného biometrického systému,
  • nie je možné falšovanie lístkov,
  • vyššia bezpečnosť vedúca k vyššej hodnote lístkov.

Použitím bezhotovostného styku klesnú výdavky spojené s prácou s hotovosťou, účtovanie sa stáva transparentnejším.

BIOMETRICKÉ SYSTÉMY
Biometrický identifikačný systém je takou technológiou, ktorá meria a sníma jednu z jedinečných fyzických vlastností jednotlivca a takto získaný údaj používa na identifikáciu. V našom prípade senzor žíl meria vnútorné riečisko žíl ruky alebo určenej časti tela, čo umožňuje uskutočniť úplne jedinečný postup identifikácie.

Na rozdiel od iných technológií nie je osobný identifikačný obraz žíl reprodukovateľný, keďže použitie senzora sa uskutočňuje bezdotykovo, preto nie je štruktúra žíl reprodukovateľná, nemožno ju odcudziť ani sfalšovať, keďže nezanecháva stopu.
KONTAKT
Biometric control systems s.r.o.
Kapitána Jána Nálepku 866/18
Veľké Úľany 925 22
IČO: 35 734 540
email: info@biocontrol.sk
web: www.biocontrol.sk
© 2015 – 2023, Všetky práva vyhradené