Riešenia > Zdravotníctvo
Zdravotníctvo

V súčasnosti sú ochrana osobných údajov a zabránenie podvodom súvisiacim so zneužitím identity najdôležitejšími prioritami v oblasti zdravotníctva. Produkty BioSec spájajú najvyšší stupeň ochrany s vlastnosťami priateľskými pre užívateľov.

Naším cieľom je prispieť k informačnej infraštruktúre, k zabráneniu neoprávneného vstupu do určených objektov, resp. s našimi technológiami je možné znížiť škody spôsobené činnosťami spojenými so sfalšovanou alebo pozmenenou identitou (napr. falzifikát občianskeho preukazu, fiktívne alebo chybné operácie, atď.).

Biometrický identifikačný systém je takou technológiou, ktorá meria a sníma jednu z jedinečných fyzických vlastností jednotlivca a takto získaný údaj používa na identifikáciu. V našom prípade senzor žíl meria vnútorné riečisko žíl ruky alebo určenej časti tela, čo umožňuje uskutočniť úplne jedinečný postup identifikácie.

Na rozdiel od iných technológií nie je osobný identifikačný obraz žíl reprodukovateľný, keďže sa použitie senzora uskutočňuje bezdotykovo, preto nie je štruktúra žíl reprodukovateľná, nemožno ju odcudziť ani sfalšovať, keďže nezanecháva stopu.


Hlavné oblasti použitia riešení BioSec pre oblasť zdravotníctva:
 • stupňovaný bezpečnostný systém v záujme ochrany zakázaných priestorov,
 • prvotná alebo druhotná identifikácia chorých,
 • zabránenie chybným alebo podvodným aktivitám,
 • vybavenie karty TAJ biometrickou vzorkou,
 • kompletný systém vybavovania na účely administratívnej správy chorých,
 • evidencia pracovného času,
 • identifikácia chorého pred operáciou,
 • systém bezhotovostného platobného styku v rámci zdravotníckej inštitúcie,
 • spravovanie oprávnenosti v súvislosti s údajmi chorých, a to odtlačkami žíl.

Hlavné produkty BioSec-u:
 • GateKeeper, kompletný systém vstupu založený na senzore žíl, ktorý je prostredníctvom bežného rozhrania integrovateľný do akéhokoľvek existujúceho systému.
 • LifePass, systém identifikácie osôb, v ktorom sa na základe senzoru žíl pracujúca identifikácia osôb môže ako stredná vrstva ľahko integrovať do akéhokoľvek systému.
 • BioKrypt, biometrické zabezpečenie emailov, aby naozaj len oprávnená osoba mohla otvoriť email, s odstránením bezpečnostnej časti na základe hesiel.
 • BS Login, biometrický vstup do Windows-u v záujme toho, aby sa mohla prihlásiť do počítača výlučne oprávnená osoba, tiež s odstránením bezpečnostnej časti na základe hesiel.

Technológiu BioSec je vďaka jej modulovému charakteru možné ľahko a cenovo výhodne pripojiť k existujúcim systémom.

BIOMETRICKÉ SYSTÉMY
Biometrický identifikačný systém je takou technológiou, ktorá meria a sníma jednu z jedinečných fyzických vlastností jednotlivca a takto získaný údaj používa na identifikáciu. V našom prípade senzor žíl meria vnútorné riečisko žíl ruky alebo určenej časti tela, čo umožňuje uskutočniť úplne jedinečný postup identifikácie.

Na rozdiel od iných technológií nie je osobný identifikačný obraz žíl reprodukovateľný, keďže použitie senzora sa uskutočňuje bezdotykovo, preto nie je štruktúra žíl reprodukovateľná, nemožno ju odcudziť ani sfalšovať, keďže nezanecháva stopu.
KONTAKT
Biometric control systems s.r.o.
Kapitána Jána Nálepku 866/18
Veľké Úľany 925 22
IČO: 35 734 540
email: info@biocontrol.sk
web: www.biocontrol.sk
© 2015 – 2024, Všetky práva vyhradené