Riešenia > Digitálny podpis
Digitálny podpis

Systém mySigno tvorí spoločne s identifikačným systémom BioSec také riešenie, ktoré hodnoverne zachytáva digitálny podpis a biometrický identifikátor a neoddeliteľne ich spojí s podpísaným elektronickým dokumentom. Jeho hlavnými znakmi sú:

 • ide o preverené, osvedčené riešenie,
 • je možné ho použiť ako dôkaz v prípade súdneho konania,
 • je integrovateľný k firemným postupom,
 • možnosť zníženia výdavkov za tlač, prepravu, poštu, digitalizáciu a uchovávanie dokumentov,
 • ľahká použiteľnosť, podporuje mnoho nástrojov.

Preverené, osvedčené riešenia: systém mySigno preveril a potvrdil Hunguard. Podľa neho systém mySigno "vyhovuje vytvoreniu stupňovaného bezpečného elektronického podpisu a tiež vytvoreniu štandardných a bezpečných aplikácií na využitie pri dohľade, a to podľa zákona XXXV. z roku 2001". Biometrické snímanie odtlačkov zas vyhovuje kvalifikácii Common Criteria.

Biometrické informácie zachytené počas podpisu sa prostredníctvom uzavretého systému mySigno zabezpečia pomocou viacerých nezávislých kľúčov, tie sú potom technicky nesfalšovateľné, resp. je možné sa k nim dostať len v rámci súdneho konania.

Možno ho integrovať k firemným postupom: vo firemnom prostredí je často potrebné vytlačiť dokumenty len kvôli obyčajnému podpisu, pričom dokument sa predtým vytvorí v elektronickej forme, následne sa po podpise digitalizuje a spracúva sa elektronicky.

Pri bežnom podpise môžu vzniknúť nasledujúce výdavky:

 • za tlač,
 • za prepravu,
 • poštové poplatky,
 • za digitalizáciu,
 • a za uchovávanie dokumentov.

Týmto sa možno vyhnúť alebo ich značne znížiť integrovaním mySigno + BioSec do firemných systémov. Ďalej tým, že celý postup sa uskutočňuje elektronicky, je tým zároveň rýchlejší a transparentnejší.

Komu ho odporúčame:

 • spoločnosti, ktoré poskytujú hypotekárne služby,
 • klientom, ktorí musia niektoré úkony podpisovať ručne,
 • klientom, ktorí používajú počas jednej obchodnej operácie aspoň 3 - 10 strán papiera,
 • ak je pri spracúvaní úkonu dôležité, aby mal podpis dôkaznú hodnotu podľa zákona.

Použitie pri nasledujúcich obchodných operáciách:

 • zaznamenávanie dohľadu,
 • potvrdenie prevzatia tovaru prostredníctvom klienta,
 • zistenie stavu vecí a ich potvrdenie,
 • oznámenia a objednávanie v rámci sietí agentov a zaznamenávanie údajov, uzatváranie zmlúv,
 • zápisnice alebo zaznamenávanie údajov vo vonkajších priestoroch,
 • úschovne v bankách, služby pre klientov,
 • vnútorná administratíva.
BIOMETRICKÉ SYSTÉMY
Biometrický identifikačný systém je takou technológiou, ktorá meria a sníma jednu z jedinečných fyzických vlastností jednotlivca a takto získaný údaj používa na identifikáciu. V našom prípade senzor žíl meria vnútorné riečisko žíl ruky alebo určenej časti tela, čo umožňuje uskutočniť úplne jedinečný postup identifikácie.

Na rozdiel od iných technológií nie je osobný identifikačný obraz žíl reprodukovateľný, keďže použitie senzora sa uskutočňuje bezdotykovo, preto nie je štruktúra žíl reprodukovateľná, nemožno ju odcudziť ani sfalšovať, keďže nezanecháva stopu.
KONTAKT
Biometric control systems s.r.o.
Kapitána Jána Nálepku 866/18
Veľké Úľany 925 22
IČO: 35 734 540
email: info@biocontrol.sk
web: www.biocontrol.sk
© 2015 – 2023, Všetky práva vyhradené