Riešenia > Zabezpečenie emailov
Zabezpečenie emailov

BioKrypt umožňuje vyhnúť sa heslám, ktoré nie sú bezpečné, a to zdvihnutím úrovne bezpečnosti, keďže namiesto hesla postačuje len jedna dlaň na zabezpečenie emailu.


Na zabezpečenie emailu heslom sú možné nasledujúce spôsoby:
  • zaslanie hesla prostredníctvom sms správy,
  • zaslanie hesla emailom,
  • heslo sa vopred dohodne ústne, ale v tom prípade je ku každej zmene hesla vždy potrebné osobné stretnutie.

BioKrypt umožňuje, aby sa v rámci uzavretého prostredia mohlo vopred vybrať, že komu sa má zabezpečeným spôsobom zaslať email spolu s prílohami. Prijímajúca strana si môže predmetný zabezpečený email otvoriť výlučne na základe zadania odtlačku žíl, resp. po zatvorení emailu sa email automaticky uloží ako zabezpečený.

Naše riešenie je kompatibilné s Microsoft Outlook, preto sa môže nainštalovať ako prídavná funkcia. Podľa verzie emailu môže byť zabezpečenie na základe AES 256 bit alebo PKI.


Užívateľ môže po nainštalovaní BioKrypt-u zaslať email troma spôsobmi:
  • zabezpečenie biometrickým hash kódom,
  • zabezpečenie heslom,
  • zaslanie emailu bez zabezpečenia.

Hlavnými výhodami BioKrypt-u v oblasti informatickej bezpečnosti sú:
  • zámena hesiel, ktoré sú odcudziteľné za biometrickú identifikáciu jednou bránou,
  • neexistencia hesiel, ktoré vypršali,
  • klesá bezpečnostné riziko,
  • zvyšuje sa efektívnosť.

Parametre zariadenia:

Používaný operačný systém: Vista, Windows 7, Windows 8 (32 alebo 64 bit)
Outlook, verzie: 2007, 2010, 2013
Databáza údajov: MySQL, MSSQL, Oracle, PostgreSQL
Stand alone: je možný iba s internetovým pripojením
Potrebný hardvér: počítačová myš so senzorom žíl alebo stolový terminál + 1 USB pripojenie
Možný postup identifikácie: verifikácia (vzorka + užívateľské meno)

BIOMETRICKÉ SYSTÉMY
Biometrický identifikačný systém je takou technológiou, ktorá meria a sníma jednu z jedinečných fyzických vlastností jednotlivca a takto získaný údaj používa na identifikáciu. V našom prípade senzor žíl meria vnútorné riečisko žíl ruky alebo určenej časti tela, čo umožňuje uskutočniť úplne jedinečný postup identifikácie.

Na rozdiel od iných technológií nie je osobný identifikačný obraz žíl reprodukovateľný, keďže použitie senzora sa uskutočňuje bezdotykovo, preto nie je štruktúra žíl reprodukovateľná, nemožno ju odcudziť ani sfalšovať, keďže nezanecháva stopu.
KONTAKT
Biometric control systems s.r.o.
Kapitána Jána Nálepku 866/18
Veľké Úľany 925 22
IČO: 35 734 540
email: info@biocontrol.sk
web: www.biocontrol.sk
© 2015 – 2023, Všetky práva vyhradené