Riešenia > Bezhotovostné platby
Bezhotovostné platby

Bez ohľadu na typ poskytovanej služby, či ide o reštauráciu, inštitúciu pre cestovný ruch, divadlo, atď., rýchla a dôveryhodná platobná operácia je jedným z najdôležitejších postupov, ktoré musí platobný systém uskutočniť.

Pri vyberaní systému sú najdôležitejšie nasledujúce kritériá:

  • nevyhnutné výdavky, zhodnotenie požadovaného hardvéru,
  • bezpečnosť spracúvania údajov,
  • rýchlosť spracúvania údajov,
  • zhodnotenie rizika zneužitia totožnosti osoby.

BS PayHAND je uzavretý systém bezhotovostnej platby a ako riešenie spája jednu z najnovších technológií biometrickej identifikácie osôb s celkovým systémom vybavovania záležitostí. Systém biometrickej identifikácie je takým systém, ktorý meria a sníma jednu z jedinečných fyzických charakteristík osoby a takto získaný údaj používa k identifikácii. V našom prípade senzor žíl meria vnútorné riečisko žíl ruky alebo určenej časti tela, čo umožňuje uskutočniť úplne jedinečný postup identifikácie.

Na rozdiel od iných technológií nie je osobný identifikačný obraz žíl reprodukovateľný, keďže použitie senzora sa uskutočňuje bezdotykovo, preto nie je štruktúra žíl reprodukovateľná, nemožno ju odcudziť ani sfalšovať, keďže nezanecháva stopu. Vďaka tomu v prípade straty alebo krádeže karty slúžiacej na bezhotovostnú platbu nevzniká škoda, keďže kartu pri druhotnej biometrickej identifikácii nevie nikto iný použiť.

Výhody použitia riešenia BioSec v oblasti bezhotovostného styku:

  • technológia predstavuje hodnotenie najvyššieho stupňa bezpečnosti,
  • čas potrebný na identifikáciu je približne 1 sekunda,
  • systém prispôsobiteľný jednotlivcovi a jednoducho pripojiteľný ku každému existujúcemu systému,
  • klesajú výdavky spojené s prácou s hotovosťou.

Systém PayHAND je systémom, ktorý je modulovo pripojiteľný k ústrednej jednotke, ktorá sa vždy prispôsobuje potrebám jednotlivca.

Bezpečná a automatická bezdotyková platba

Bezdotyková a bezhotovostná platba je jedným z najvyhovujúcejších spôsobov platby, keďže klesajú výdavky spojené s prácou s hotovosťou, je priateľská ku klientom, je príjemnejšia pre klientov a kupujúci sa nemusí obávať, že sa zneužije jeho identita alebo údaje z jeho karty.

Programy pre kmeňových zákazníkov

BioSec riešenia ponúkajú možnosť vytvoriť popri bezhotovostnej platbe aj systémy pre kmeňových zákazníkov bez toho, aby bolo potrebné vydať kartu takýmto zákazníkom. Môže sa vytvoriť aj systém s jedinečnou zľavou pre jednotlivého zákazníka.

BIOMETRICKÉ SYSTÉMY
Biometrický identifikačný systém je takou technológiou, ktorá meria a sníma jednu z jedinečných fyzických vlastností jednotlivca a takto získaný údaj používa na identifikáciu. V našom prípade senzor žíl meria vnútorné riečisko žíl ruky alebo určenej časti tela, čo umožňuje uskutočniť úplne jedinečný postup identifikácie.

Na rozdiel od iných technológií nie je osobný identifikačný obraz žíl reprodukovateľný, keďže použitie senzora sa uskutočňuje bezdotykovo, preto nie je štruktúra žíl reprodukovateľná, nemožno ju odcudziť ani sfalšovať, keďže nezanecháva stopu.
KONTAKT
Biometric control systems s.r.o.
Kapitána Jána Nálepku 866/18
Veľké Úľany 925 22
IČO: 35 734 540
email: info@biocontrol.sk
web: www.biocontrol.sk
© 2015 – 2023, Všetky práva vyhradené